Sunday, 11 December 2011

Tanda Baca 标点符号


Nota Ringkas:
1.    Tanda baca ialah tanda-tanda yang digunakan untuk menunjukkan intonasi dan nada ketika membaca.
2.   Berikut ialah penggunaan  tanda baca:
Tanda Baca
Penggunaan
Tanda noktah /titik  (.)
Pada akhir ayat yang lengkap.
Tanda koma (,)
Untuk memisahkan unsur-unsur yang melebihi dua unsur ayat.
Tanda tanya (?)
Digunakan pada akhir ayat tanya untuk menanyakan sesuatu.
Tanda seru (!)
Menerangkan perasaan untuk ayat seruan.
Tanda petik (“   ”)
Digunakan dalam perbualan.
Tanda sempang ( -)
Perkataan yang digandakan dan menghubungkan awalan ke dengan angka

Pada huruf pertama dalam ayat
Huruf besar
Pada huruf pertama kata nama khas

Pada huruf pertama selepas tanda seru , tanda soal, dan tanda petik

Pada huruf awal untuk gelaran

Pada huruf pertama selepas tanda pembuka pengikat kata
Tanda titik bertindih ( :)
Digunakan dalam dialog