Wednesday, 30 November 2011

Satu, Dua, Tiga.....Mari Bergerak!!

~Marilah Belajar Kata Kerja~
KATA KERJA 动词


    1.      Kata kerja ialah perkataan yang menunjukkan sesuatu perbuatan yang dilakukan.
    2.      Kata kerja terbahagi kepada dua,iaitu:
·         Kata kerja transitif
§  Kata kerja yang memerlukan objek untuk melengkapkan makna ayat.
·         Kata kerja tak transitif
§  Kata kerja yang tidak memerlukan objek selepas kata kerja tersebut.

v  Kata kerja transitif aktif seperti: makan,minum,memasak mendengar.
v  Kata kerja transitif pasif seperti: dipelihara,dicuci,diberi.
v  Kata kerja tak transitif seperti: bangun,gugur,berjalan.

LATIHAN
A) Isikan kata kerja yang sesuai dalam ruang yang disediakan.
menonton
menendang
melipat
bermain
melompat
dijaga

   1.      Zahid gemar(           )televisyen pada masa lapang.
   2.      Zunita dan Tan Ling Ming (          ) bola di padang.
   3.      Bayi itu(           )oleh ibunya.
   4.      Monyet itu(           )di dahan pokok.
   5.      Penyanyi itu menyanyi sambil(             )gitar.
  6.    Ibu(         )kain yang baru diangkat dari ampaian.


B) Padankan kata kerja dalam gambar yang disediakan.


Friday, 25 November 2011

Kata Ganti Nama Diri (人称代词)

Kata Ganti Nama Diri
1) Kata ganti nama diri digunakan untuk menggnatikan nama seseorang.
2) Kata ganti nama diri terbahagi kepada tiga jenis, iaitu :

Kata Ganti Nama Diri

    Kata Ganti Nama Diri Pertama
     Kata Ganti Nama Diri Kedua
     Kata Ganti Nama Diri Ketiga
                    saya  我 
                  kamu  
                    ia /
                     aku  
                   awak  
                  dia /
                    kami  我们
                 engkau  
              beliau /
                      kita  咱们
                     anda  
             baginda 皇上
                     beta  
                    encik  先生
             mereka 他们/她们
                    patik  臣下
                      tuan  先生
                 -nya //它的
                     puan  女士
                        cik 小姐
                  tuanku  陛下
               saudara  你(男性


Latihan
A.Betulkan penggunaan kata ganti nama diri yang bergaris dalam ayat-ayat di bawah.

1. Ali suka bermain layang-layang.Beliau bermain layang-layang pada waktu petang.

     2. “ Mereka
tinggal di mana?’ tanya Chong Seng kepada murid baru itu.
          3.Engkau dan keluarga tinggal di Taman Maluri.

4.Ini Farid. Beliau merupakan murid baharu di sekolah ini.

5.Murid-murid sekolah itu sangat ramai.Dia terdiri daripada pelbagai kaum.

6.Mei Mei akan ke rumah datuk kalian pada pagi esok.

7.“Ke manakah beta akan bercuti nanti?” tanya Amir kepada Abu.

8.Terima kasih kerana sudi membantu awak.
Tuesday, 22 November 2011

Kata Nama Khas 专有名词

Kata Nama Khas ialah kata yang merujuk kepada orang, tempat, benda dan haiwan secara khusus.

Kategori
Contoh
Contoh ayat
Orang        
Pak Abu, Doktor Lim
Pak Abu petani yang rajin.
Tempat      地方
Taman Citra, Melaka
Keluarga saya berpindah ke Melaka.
Benda        东西
Parker, Nike
Pen Parker itu dibeli oleh ayah.
Haiwan      动物
Si Comel, Sang Kancil
Nama kucing saya Si Comel.

A.      Pilih jawapan yang betul.
             1.   Guru kelas saya ialah 
A.Doktor Wong
B.Pak Ali
C.Cikgu Tan
D.Mak Ani


             2.    Keluarga Mei Lan berkelah di
A.Pasar Raya Tesco
B.Kedai Runcit ABC
C.pasar malam
D.Pantai Morib
             
             3.  Keluarga Puan Lim menyambut perayaan
A.Tahun Baru Cina
B.Hari Gawai
C.Deepavali
D.Hari Haji
           
            4.    Encik Fong baru membeli sebuah kereta
A.Sony
B.Wira
C.Adidas
D.Faster
         
            5.    Kita membeli-belah di 
A.Pantai Lang
B. Pasar Raya Tesco
C.sekolah
D.Balai besar


Monday, 21 November 2011

Kata Nama Am 普通名词


Kata Nama  Am ialah kata yang menyatakan nama orang, tempat, benda, dan haiwan secara umum.
Huruf awal kata nama am ditulis dengan huruf kecil kecuali yang ada pada awal ayat.
Kategori
Contoh
Contoh ayat
Orang       
Guru, datuk, adik, polis
Polis mejaga keamanan masyarakat.
Tempat     地方
Sekolah,padang,bank,klinik
Sekolah saya besar dan cantik.
Benda       东西
Pensel,buku,bola,cawan
Pensel adik sangat pendek.
Haiwan     动物
Ikan,arnab,anjing,itik
Arnab itu sangat comel.


      A.      Isi tempat kosong dengan kata nama am yang sesuai.
kambing
polis
burung
doktor
Sekolah
guru
pasar
meja
hospital
teko
singa
baju

  • Orang  • Tempat
  • Benda


  • Haiwan

  • Sila isikan jawapan di dalam petak yang disediakan seperti bawah:-

Orang
Tempat
Benda
Haiwan