Friday, 25 November 2011

Kata Ganti Nama Diri (人称代词)

Kata Ganti Nama Diri
1) Kata ganti nama diri digunakan untuk menggnatikan nama seseorang.
2) Kata ganti nama diri terbahagi kepada tiga jenis, iaitu :

Kata Ganti Nama Diri

    Kata Ganti Nama Diri Pertama
     Kata Ganti Nama Diri Kedua
     Kata Ganti Nama Diri Ketiga
                    saya  我 
                  kamu  
                    ia /
                     aku  
                   awak  
                  dia /
                    kami  我们
                 engkau  
              beliau /
                      kita  咱们
                     anda  
             baginda 皇上
                     beta  
                    encik  先生
             mereka 他们/她们
                    patik  臣下
                      tuan  先生
                 -nya //它的
                     puan  女士
                        cik 小姐
                  tuanku  陛下
               saudara  你(男性


Latihan
A.Betulkan penggunaan kata ganti nama diri yang bergaris dalam ayat-ayat di bawah.

1. Ali suka bermain layang-layang.Beliau bermain layang-layang pada waktu petang.

     2. “ Mereka
tinggal di mana?’ tanya Chong Seng kepada murid baru itu.
          3.Engkau dan keluarga tinggal di Taman Maluri.





4.Ini Farid. Beliau merupakan murid baharu di sekolah ini.

5.Murid-murid sekolah itu sangat ramai.Dia terdiri daripada pelbagai kaum.

6.Mei Mei akan ke rumah datuk kalian pada pagi esok.

7.“Ke manakah beta akan bercuti nanti?” tanya Amir kepada Abu.

8.Terima kasih kerana sudi membantu awak.




No comments:

Post a Comment